Питання щодо військовополоненних та цивільних заручників +38 095 931 00 65 (Signal, Telegram, WhatsApp, Viber)

Порядок і умови звільнення від наслідків невиконання зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики

2 / 11 / 2021

Протягом 7 років внутрішньо переміщені особи, які перемістились з тимчасово окупованої території Криму, фактично позбавлені можливості законно та вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання за кредитними договорами та договорами позики.

6 вересня 2021 року набрали законної сили зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення деяких категорій внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики. Зокрема, Закон було доповнено новою статтею, яка регулює наступні питання:

  • категорію осіб, на яку поширюється дія Закону;
  • скасування штрафних санкцій;
  • умови перерахунку заборгованості;
  • заборону відступлення права вимоги;
  • відповідальність за невиконання фінансових зобов’язань.

Дія положень даного Закону поширюється на внутрішньо переміщених осіб, які залишили своє місце проживання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та стосуються кредитних договорів і договорів позики, укладених до 20 лютого 2014 року.
Закон передбачає, що загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики для внутрішньо переміщеної особи не може перевищувати суми процентів, нарахованих протягом терміну на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.

За неналежне виконання зобов’язань за кредитними договорами не нараховується неустойка (штраф, пеня), не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми, не застосовуються інші майнові санкції.

З метою використання свого права, внутрішньо переміщена особа повинна письмово звернутися до кредитора із відповідною заявою та додати до неї копії документів, а кредитор зобов’язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитом впродовж 7 днів після письмового звернення. Крім того, у разі невиконання кредитором свого обов’язку щодо здійснення перерахунку заборгованості за кредитним договором та/або договором позики на зазначених умовах, така заборгованість вважається автоматично перерахованою на наступний день після закінчення семиденного терміну з дня надходження до кредитора письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи.

Забороняється відступлення права (продаж, передання) вимоги за кредитним договором без згоди позичальника, що є внутрішньо переміщеною особою. Зазначена вимога не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних та такі щодо яких здійснюються процедури виведення з ринку відповідно до закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою кредитних зобов’язань покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права.
Важливо! Норми цього Закону поширюються виключно на внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку та мають довідку внутрішньо переміщеної особи.

Положення Закону не поширюються на заборгованість ВПО, які залишили своє місце проживання на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та мали прострочені платежі за фінансовими зобов’язаннями до 20 лютого 2014 року.

Наші підсумки
У жовтні 2021 року через гарячу лінію громадської організації «КримСОС» було надано наступну кількість юридичних консультацій:

В цілому — 192 особи звернулися в офіси громадської організації «КримСОС»:
з них:
20 — внутрішньо переміщених осіб;
97 — жителі непідконтрольних територій;
75 — жителі підконтрольних територій.
Було надано 541 первинна юридична консультація.

Поділитись

Вибір редакції

Ще Статті