Вопросы касающиеся военнопленных и гражданских заложников +38 095 931 00 65 (Signal, Telegram, WhatsApp, Viber)

Реформування інституту прописки. Кримський аспект

2 / 10 / 2020

Процес реформування інститут прописки хоча і задекларований центральними органами влади, але на практиці надання багатьох послуг прив’язано до зареєстрованого місця проживання. З початку окупації частини території України, з’явилася нова категорія осіб, які перемістилися з таких територій та почали фактично проживати не за місцем реєстрації. Тому, постало питання про надання різних послуг для таких громадян(наприклад, звернення за отриманням паспортних документів, отримання медичної допомогита соціальних виплат) за фактичним місцем проживанням. Рішенням стало оформлення довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи, яка стала своєрідним “пропуском” для отримання послуг на підконтрольній території України. 

Проте, велика кількість громадян залишається проживати на окупованих територіях і великою проблемою для даної категорії громадян залишається питання реєстрації місця проживання. Питанням реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради. Згідно ст. 9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їхня діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, на тимчасово окупованій території є недійсним і не створює правових наслідків. З огляду на викладене, органів реєстрації, які б мали повноваження на зазначених територіях, не утворено, що унеможливлює практику реалізації Законів України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Щодо фактичного місця проживання та довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи. 

Питання реєстрації місця проживання громадян України регулює постанова КМУ від 2 березня 2016 р. № 207. Ця постанова визначає механізм здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб в Україні, однак дана постанова не передбачає порядок реєстрації місця проживання громадян України які проживають на тимчасово окупованій територій та які не мали зареєстроване місце проживання до 2014 року.   

З моменту окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь система реєстрації місця проживання кримчан досі не працює належним чином. Кожен кримчанин стикається з проблемами, пов’язаними з реєстрацією місця проживання та мабуть кожен зіштовхувався з ситуаціями, коли цей штамп у паспорті відігравав вирішальну роль під час отримання деяких послуг від держави. Для громадян які мають зареєстроване місце проживання на окупованій території, фактично дану реєстрацію замінила Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.  

Особливості порядку реєстрація місця проживання внутрішньо переміщених осіб регулюється Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме стаття 5. яка регулює питання реєстрації місця фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, які змусили людину залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Адресою фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи може бути адреса відповідного місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (адреса містечка із збірних модулів, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату тощо).  

Згідно постанови КМУ № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи. Тому місце проживання внутрішньо переміщеної особи, зазначене у Довідці про взяття на облік, не є місцем її реєстрації.  

Факт проживання на тимчасово окупованих територіях є ключовою ознакою для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Його встановлюють за наявністю відмітки про реєстрацію, або шляхом надання доказів проживання на ТОТ до міжвідомчої комісії, або в   судовому порядку. Отримуючи статус внутрішньо переміщеної особи, громадянин вказує нову адресу, яка є його місцем фактичного проживання, без потреби надавати будь-які докази чи отримувати дозволи на проживання, проте законодавством передбачена подальша верифікація факту проживання за вказаною адресою. Подальша зміна адреси потребує аналогічного декларування та заміни довідки внутрішньо переміщеної особи. Якщо внутрішньо переміщена особа бажає змінити місце проживання, то потрібно проходити загальну процедуру відповідно до Правил реєстрації місця проживання. 

Щодо можливості внесення інформації про зареєстроване місце проживання на окупованій території 

Згідно ч. 3 ст. 6 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” для внесення відомостей до паспортного документу про місце проживання або місце перебування громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.  

Згідно роз’яснення Державної міграційної служби України, для внесення інформації про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України може бути використані наступні документи: 

  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщенихосіб), видана на ім’я заявника, де у графі “зареєстроване місце проживання” зазначена адреса проживання на відповідній території; 
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб), видана на ім’я законного представника, де у графі “зареєстроване місце проживання” зазначена адреса місця проживання на відповідній території (у разі якщозаявник віком від 14 до 16 років внесений до такої довідки). 

Також у разі оформлення паспорту вперше або у разі втрати/викрадення паспорту зразка 1994 року, для внесення до Реєстру та безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті відомостей про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України  можуть бути використані також: оригінали будинкової книги, картка реєстрації особи (додаток 1 до Порядку № 1077), адресна картка (додаток 2 до Порядку № 1077).  

Держава повинна провести реформу реєстрації місця проживання, якою надати змогу українцям реєструватися там, де вони фактично проживають, та запровадити просту процедуру реєстрації громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. Процедура реєстрації має бути такою, яка не вимагає жодних доказів для того, щоб зареєструватися, тобто реєстрація місця проживання повинна стати декларативною. Отримання адміністративних послуг повинно бути відокремлене від наявності реєстрації місця проживання. Декларативна форма реєстрації місця проживання не повинна порушувати право власності інших осіб,  призводити до виникнення майнових прав та права на спадкування. 

У вересні 2020 року через гарячу лінію громадської організації «КримСОС» було надано таку кількість юридичних консультації:

В цілому – 252 людей звернулося в офіси громадської організації «КримСОС»:

з них:

150 – внутрішньо переміщених осіб;

52 – жителі непідконтрольних територій;

50 – жителі підконтрольних територій.

Було надано 460 первинних юридичних консультацій.

Актуальними питаннями людей, які звернулись на гарячу лінію громадської організації «КримСОС» в цьому місяці стали питання про перетин адміністративного кордону з Кримом в обох напрямках на період карантину, отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, встановлення фактів народження дитини та смерті особи.

Поділитись

Вибір редакції

Еще Статьи