Як студенту із Криму перевестися на навчання до ВНЗ на материковій частині України

Квітень 26, 2016 15:24
12.01.2016 Міністерство освіти і науки України внесло зміни до Наказу МОН від 07 травня 2014 року N 556 стосовно можливості переведення на навчання "Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України"«Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України"», чим відновили процедуру спрощеної процедури переведення таких категорій осіб на материкову частину України.

Отже, для того, щоб продовжити навчання у ВНЗ на материковій частині України, студенту необхідно виконати ряд кроків, а саме:

 1. Вибрати підходящий ВНЗ на території материкової України та сконтактувати з деканатом або приймальною комісією навчального закладу для отримання інформації щодо можливості переведення на навчання по напряму підготовки (спеціальності) студента. 

  Якщо студент навчається на бюджетній формі - уточнити інформацію щодо вільних місць по напряму підготовки (спеціальності), на яку здійснюватиметься переведення, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. 

  Увага! У разі відсутності у навчальному закладі вільних бюджетних місць на напрямах підготовки (спеціальностях), на які здійснюється переведення студента, переведення може здійснюватись за рахунок вакантних бюджетних  місць з інших напрямів підготовки (спеціальностей) відповідних курсів (років навчання). За відсутності вакантних місць на інших напрямах підготовки (спеціальностях) керівник обраного для переведення ВНЗ звертається до Міністерства освіти і науки України або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад, із запитом щодо вирішення питання фінансування додаткового обсягу державного замовлення.
 1. Звернутись до керівника навчального закладу, до якого він переводиться, з письмовою заявою про переведення, до якої додається залікова книжка та/або академічна довідка. Треба відмітити, що згода керівника навчального закладу, з якого переводиться студент, не обов'язкова.

  У випадку відсутності у студента вищезазначених документів, до заяви про переведення додаються:
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність), успішність), що перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 1. Ліквідувати академічну різницю
 2. Отримати копію наказу про зарахування.

Треба зазначити, що переміщений студент на новому місці навчання користується тими ж правами і свободами, що і до переміщення, в т.ч. в контексті оплати за  навчання (наприклад, при переведенні повинна бути збережена сума оплати за навчання, зазначена в контракті, укладеному між ВНЗ та студентом в Криму).

Поновлення на навчання осіб, які були відраховані з навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, до навчальних закладів, розташованих на території інших регіонів України, здійснюється за вищеописаною схемою (окрім збереження суми оплати за навчання).

Ознайомиться з текстом Наказу можна тут

Поділитися у Соцмережах: